இராவணன் திருமணம் நடந்த இடத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா ? - Manithan24.com

இராவணன் திருமணம் நடந்த இடத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா ?

 

இராவணன் மனைவி மண்டோதரி தவம் புரிந்து திருமணம் நடைபெற்ற இடம் முற்கால பாண்டியர்களின் கட்டிடகலையும் சோழரின் கட்டிடகலையும் இணைந்து உள்ள இடம்.

இராவணன், திருமணம், ராவணன், பத்து தலை, ராமாயணம், Raavan, Ravanan, wedding

இராவணன் மனைவி மண்டோதரி தவம் புரிந்து திருமணம் நடைபெற்ற இடம் முற்கால பாண்டியர்களின் கட்டிடகலையும் சோழரின் கட்டிடகலையும் இணைந்து உள்ள இடம்.

இராவணன் மனைவி மண்டோதரி தவம் புரிந்து திருமணம் நடைபெற்ற இடம் முற்கால பாண்டியர்களின் கட்டிடகலையும் சோழரின் கட்டிடகலையும் இணைந்து உள்ள இடம்.

இராவணன் மனைவி மண்டோதரி தவம் புரிந்து திருமணம் நடைபெற்ற இடம் முற்கால பாண்டியர்களின் கட்டிடகலையும் சோழரின் கட்டிடகலையும் இணைந்து உள்ள இடம்.

No comments:
Write comments

பல்சுவை

பரபரப்பு